Je nôdzeja, że latos nie mdzemë jesc pòtrôwniców z Mazowsza sprzedawónëch jakno kaszëbsczé. Szandarzë i IJHARS pòdpiselë dogôdënk.

Mieszkóm w Gduńskù, tej chãtno zwëskiwóm z bòkadnotów regionu. Òsoblëwie lubiã kaszëbsczé malënë. Niestetë, baro czãsto hańdlarze mają starã naju òszëkac i sprzedawają brzadë z ùprawów, chtërné nie są certifikòwóné, zwëskùjącë z chronionëch pòzwów jakno geògraficzégò òznaczeniô.

Na szczescé móm drëchów westrzód producentów, tej nié le kùpiwóm swiéżé pòtrôwnice prost z pòla, le téż jem gwësnô, że je to produkt nôwëższi jakòscë. Le co mają gadac ti, co taczi szansë ni mają?

Òd 24 stëcznika 2023 rokù mają równak szansã, że jich prawò do rzetelnégò wëstawianiô do sprzedarzë rólno-spòżiwczich produktów mdze bróné na pòwôżno, kò w akcjã eliminowaniô òszëkańców włączëlë sã szandarzë.

#BéjataNowakòwskô

#AdwòkatGduńsk

Dodaj komentarz