Administracja skarbowa przypomina o konieczności aktualizacji przelewów w razie zmiany formy opodatkowania

Niedawno upłynął termin zmiany formy opodatkowania na rok 2023. Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że jeżeli zdecydowaliśmy się na zmianę formy opodatkowania, to powinniśmy zadbać o zmianę formularzy przelewów, by dostosować się do nowych terminów wpłaty należności i wpisać nowe tytuły wpłat, co pozwoli uniknąć konieczności późniejszych wyjaśnień lub przeksięgowania środków.

Jako #adwokat zwracam uwagę na to, że błędy w przelewach mogą skończyć się karami.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz