Powrót śniegu, pamiętaj o obowiązkach właściciela nieruchomości

Opady śniegu występujące dziś i przewidywane na jutro mogą sprawić, że zagrożone zostanie bezpieczeństwo osób poruszających się chodnikami.

Jako #adwokat przypominam, że właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania chodnika w okresie zimowym przez usuwanie śniegu i zapewnienie szorstkości chodnika przez jego posypywanie piaskiem lub innym materiałem antypoślizgowym.

Choć śniegu jest niewiele, pamiętaj, że osoba, która w wyniku upadku doznała uszczerbku na zdrowiu może dochodzić odszkodowania od osoby zobowiązanej do zimowego utrzymania chodnika.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz