Pierwsze szyby aut wybite przez policjantów.

Przepisy prawa pozwalają na wybicie syby w aucie celem ratowania zdrowia i życia dziecka pozostawionego w aucie. Podobne przepisy dotyczą zwierząt pozostawionych w rozgrzanych autach.

Nie doprowadzaj do sytuacji, w której szybę trzeba wybić. Jako #adwokat zwracam uwagę, że poza wybiciem szyby konsekwencją sytuacji może być nałożenia wysokiego mandatu.

Zapoznaj się z policyjną relacją z takiego zdarzenia – https://suwalki.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/118/118-231137.mp4

#AdwokatGdańsk

#BeataNowakowska

Dodaj komentarz