Ostatnie kilka dni na rozliczenie składki zdrowotnej

Jako #adwokat przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i odprowadzające samodzielnie składki na własne ubezpieczenie muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten dotyczy osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych – odliczając podatek według skali lub liniowy, a także osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Osoby chcące dokonać tego rozliczenia powinny skorzystać z portalu ZUS i wypełnić formularze ZUS DRA i ZUS RCA. Są one załącznikami do rozliczeń za kwiecień, co przypada w najbliższy poniedziałek.

Zostało tylko kilka dni.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz