Na przegląd roczny budynku masz tylko 3 dni. Nie zapomnij.

Prawo budowlane mówi:

Art.  61.  [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego]

  1. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:1)utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

W związku z tym przepisem każdy właściciel nieruchomości powyżej 2000 mkw., lub powyżej 1000 mkw. dachu powinien przeporowadzić przegląd roczny w terminie do 31 maja.

Pamiętajcie, że antydatowanie przeglądu może okazać się droższe, w sensie kary, niż zlecenie usługi we wskazanym przepisami okresie.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz