Ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia lub przedłużenie „Małego ZUS” na kolejne 12 miesięcy.

Możliwość przedłużenia świadczenia „Mały ZUS” wprowadzone w ostatnich dniach nie oznacza konieczności ponownego składania kompletu dokumentów.

Zgodnie z komunikatem ZUS – https://www.zus.pl/-/jak-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-ma%C5%82y-zus-plus-przy-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-na-mniejsz%C4%85-skal%C4%99?redirect=%2F zakład skorzysta z wcześniej złożonych dokumentów.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz