Kończą się żniwa, na niektórych ścierniskach pojawia się ogień.

W sobotę podróżowałam poza Gdańskiem. W pewnym miejscu zobaczyłam trwającą już akcję gaśniczą związaną z pożarem ścierniska.

Jako #adwokat przypominam, że ściernisk nie należy wypalać, bo nie pozwalają na to przepisy prawa, zdrowa logika.

Warto przypomnieć, że w przypadku rolników, wina w zakresie spowodowania pożaru (podpalenie) może zakończyć się nie tylko karami przewidzianymi przez prawo, ale również cofnięciem dotacji unijnych.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz