Alimenty

Życie związane jest z wieloma potrzebami. Potrzebujemy jedzenia. leków, jedzenia. Nie da się żyć, gdy nasze potrzeby nie będą zaspokojone.

Każdy z nas ma różne okresy w życiu. Są to okresy, w których potrzebuje opieki i wsparcia, bo sam nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb i jest czas dorosłości, dojrzałości, gdy sam powinien zaspokajać swoje potrzeby, ale również wspierać, otaczać opieką osoby, które samodzielności nie mają, a są z nami związane więzami rodzinnymi. Najczęściej będą to dzieci, ale bywa i tak, że również krewni, którzy nie są w stanie się utrzymać.

Problem wzajemnych relacji, które w określonych uwarunkowaniach uprawniają do świadczeń alimentacyjnych, a także warunki udzielania takich świadczeń jest najczęściej złożony i sprawy różnią się szczegółami. Jako #adwokat każdą sprawę traktuję indywidualnie i sposób postępowania ustalam adekwatnie do konkretnej sytuacji rodzinnej. Nie znajdziesz, więc w tym miejscu uniwersalnych wskazówek i rozwiązań. To miejsce, w którym poważnie traktuje się osoby potrzebujące pomocy prawnej a nie kącik porad prawnych w popularnej gazecie.

Jeżeli masz wrażenie, że jesteś osobą, której należy się świadczenie alimentacyjne, uważasz, że alimenty, które otrzymujesz są zbyt niskie, to przejdź do formularza zgłoszenia potrzeby pomocy prawnej jaką udziela adwokat. Skontaktujemy się niezwłocznie w celu ustalenia terminu spotkania.