Bezpieczna droga do szkoły

Policjanci podali, że do tej pory przeprowadzono 14680 kontroli prawidłowości oznakowania dróg prowadzących do szkół i przedszkoli. Za szczególnie ważny uważa się stan urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających jak sygnalizatory na przejściach dla pieszych.

W wyniku kontroli sporządzono ponad 1800 wniosków w sprawie konieczności pilnej poprawy infrastruktury.

Choć, jak piszą w komunikacie policjanci większość uwaga została uwzględniona bez zwłoki, nadal są miejsca niebezpieczne.

Ja, jako #adwokat myśląc o zagrożeniach i wypdkach namawiam byście weryfikowali bezepiczeństwo na drodze swoich dzieci do szkoły i niezwłocznie zgłaszali policjantom uwagi.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz