Bezpieczne ferie w mieście

Jako #adwokat zwracam uwagę na wczorajszy wypadek w Gdańsku, gdy mały chłopiec znalazł się w kanale z wodą. Dzięki temu, że woda była płytka, chłopiec wydostał się na lód, z którego został wydostany przez policjantów.

Wzywam rodziców do dokładnego analizowania tego, w jaki sposób ich dzieci spędzają ferie i przewidywania zagrożeń. Rozmawiajcie z dziećmi o tych zagrożeniach. Uczulajcie je na nie. Może uratujecie ich życie lub zdrowie.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz