Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, a kontrole kominiarskie

Dzięki elektronicznemu systemowi rejestrowania przeglądów kominiarskich, CEEB zostanie zweryfikowana w zakresie prawidłowości danych przedstawionych w deklaracjach. Jednocześnie, dzięki wprowadzaniu danych z przeglądów obowiązkowych dokonywanych przez uprawnionych kominiarzy, na koniec roku inspektoraty nadzoru budowlanego będą miały gotową listę osób, które przeglądu nie wykonały, choć grozi za to grzywna.

Jako #adwokat zwracam też uwagę, że dane z CEEB będą doskonałą bazą weryfikacji okoliczności powstania pożarów budynków szczególnie, gdy dotyczyć to będzie pożarów przewodów kominowych. Jestem przekonana, że likwidatorzy szkód ubezpieczeniowych występować będą o dane z przeglądów kominiarskich by ewentualnie oddalić wniosek o wypłatę odszkodowania.

Przeglądy kominiarskie zlecajcie wyłącznie w sprawdzonych firmach kominiarskich.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz