E-usługi meldunkowe

Czy wiesz o tym, że chcąc załatwić meldunek w nowym miejscu zamieszkania nie musisz udawać się do urzędu, nie musisz brać wolnego w pracy?

Jeżeli jesteś użytkownikiem profilu zaufanego, możesz skorzystać z usługi sieciowej.

Warto też pamiętać, że dziecko osoby zameldowanej w Gdańsku zostanie zameldowane z urzędu z chwilą zgłoszenia urodzenia.

Osoby powracające do kraju po latach nieobecności powinny zaś wiedzieć, że jeżeli przed wyjazdem nie uzyskały numeru PESEL, to przy wniosku o zameldowanie numer takowy otrzymają.

#BeataNowakowska

Ułatwiaj sobie życie korzystając z usług elektronicznych.

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz