Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed zażyciem nowej i niebezpiecznej substancji psychoaktywnej MDMB-4en-PINACA

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o tym, że w przeciągu ostatnich kilku miesięcy na terenie Polski zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby przypadków identyfikacji niebezpiecznej substancji o nazwie MDMB-4en-PINACA (3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido)butanian metylu), syntetycznego kannabinoidu (kannabinomimetyku).

GIS informuje, że to kontrolowana polskim prawem substancja, która znajduje się w wykazie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 406 i 518) i zaliczona została do grupy III-NPS, a więc nowych substancji psychoaktywnych.

Substancja ma wysoką moc, więc może generować bardzo wysokie ryzyko poważnych zatruć, które w wielu przypadkach mogą być śmiertelne.

Narkotyk ten sprzedawany jest w postaci mieszanek do palenia, proszków, papierków nasączonych substancją, a także liquidów do e-papierosa.

Osoba, która spożyła narkotyk może doświadczyć:

halucynacji, paranoji, psychozy,

agresywnego i gwałtownego zachowania,

splątania, strachu, niepokoju,

zniekształconego postrzegania czasu,

nudności i wymiotów,

letargu lub zaburzenia motoryki,

zaczerwienienia spojówek oczu,

objawów sercowo-naczyniowych (takich jak nadciśnienie, tachykardia, bradykardia, ból w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego i udar).

Główny Inspektor Sanitarny przestrzega przed niebezpieczeństwem związanym z użyciem tego nowego narkotyku lub popularnie mówiąc „dopalacza”.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii za wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, posiadanie, przywóz i wywóz nowych substancji psychoaktywnych grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności.

#BeataNowakowska

#adwokatGdańsk

Dodaj komentarz