Kiedy piszę te słowa pozostało niewiele ponad 50 godzin na złożenie PIT.

Pamiętaj, że opóźnienie w zapłacie należnego państwu podatku skutkować będzie zaledwie wezwaniem i nałożeniem karnych odsetek. Brak złożenia deklaracji, nawet błędnej, skutkuje nałożeniem kar.
Jeżeli jeszcze nie złożyłeś deklaracji podatkowej zrób to w ciągu najbliższych dwóch dni.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz