Klëka do òsobów mieszkającëch pòza miastama. Dzeckò do 7 lat ni mòże jic szasëją do szkòłë bez òpieczi.

Pò latowi paùze dzecë i młodi wrócelë do szkòłë. W òkòlim szkòłów szandarzë zrëchtëją kòntrolné pónktë célã sprôwdzeniô, czë je zôgrożba bezpiekù. Mdą drist reagòwelë na nëch, jaczi nie dostosëją sã do ògraniczeniów prãdkòscë ôs mdą wëmùsziwałë pierszeństwò na przéńdzeniach dlô piechtników.

Nót je téż rechòwac sã z tim, że w jiwer mòże pòpadnąc téż starszi, chtëren zabôczi ò przewòżenim nômłodszich dzecë w zeselkach ôs ò tim, że aùtoł mòże zatrzëmac w dowòlnym placu, le nié nôkrócy dwiérzów szkòłë (co mòże ògranicziwac widzenié jinyma szoferama i piechtnikama przëchôdającyma bez jezdniã), a téż ò zachòwanim gwësnégò bezpiekù òbczas wësadzaniô dzecka z aùta.

Na pòwôżné sztrôfë narażiwają sã starszi, chtërny dzeckò do 7 lata wëpùszcziwają w samòdzélny tur do szkòłë szasëją.

Wôrt je téż pòdczidnąc, co prawné pierszeństwò piechtnika wchòdzącégò na przéńdzenié dlô piechtników nie òznôczô dozwòleniô na òstré wtargniãcé na wòznicã.

Slédną sprawą, na chtërną wôrt je dac bôczënk je to, co żlë dzeckò wrôcô pòd dodóm pòza zabùdowóną òbeńdą bez apartnégò deptownika, tej, czej je to midzë dwùma widama, miało bë miec òdblaskòwé elementë.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz