Kontolerzy UOKiK i IH nie poprzestają na swoich działaniach, informują inne służby o zaniedbaniach w kontrolowanych lokalach.

Wielu przedsiębiorców zaniedbujących stosowania prawidłowych standardów obsługi klienta spodziewało się, że po pierwszym mandacie, a te są częste, bo w dotychczasowej części kontroli stwierdzono ponad 60% nieprawidłowości, na jakiś czas będzie spokój. Dziwią się, gdy po kilku dniach pojawia się kolejna inspekcja, która zajmie się sprawami stanu sanitarnego lub jakości produktów żywnościowych.

Zgodnie z komunikatem UOKiK kontrolerzy informują właściwe służby o podejrzeniu nieprawidłowości, które są wystarczającą podstawą do kontroli.

Oczywiście, najlepiej podjąć starania by wszystko było jak należy i nie narażać się na konsekwencje lekceważenia przepisów.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz