Liściasty problem. Sprzątaj liście z chodnika, bo zapłacisz.

Połowa października jest czasem, w którym cieszy nas urok kolorowych liści. Pięknie jest do czasu, gdy zmoczone błotem rozmazują się w błoto, które trzeba sprzątnąć. Ten obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości przyległej do chodnika. Musi on zadbać o czystość części nieruchomości dostępnych do użytku ogólnego, a także chodników przyległych do posesji. Obowiązek wynika z treści przepisów prawa. W razie wątpliości sprawdź co na ten temat mówi Uchwała nr VI/95/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska (z późn. zm.).

Zebrane odpady zielone powinny trafiać do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów mokrych. Oczywiście, gdy liści jest więcej, można je składować w workach ustawionych przy pojemniku na odpady mokre. Firma wywozowa nie może odmówić wywozu tych worków.

Zaniechanie uprzątnięcia liści z chodnika przylegających do nieruchomości jest naruszeniem §5 w/w Regulaminu, za co grozi kara grzywny nakładana mandatem . Mandat może zostać nałożony w kwocie nawet 100 zł.
Warto pamiętać, że z obowiązku zwolnione są wyłącznie włąściciele posesji, które znajdują się w strefach z płatnymi miejscami postojowymi.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz