Masz szambo, złóż odpowiednie wyjaśnienia w urzędzie lub licz się z kontrolą.

Prawo Wodne w wersji obowiązującej od stycznia 2023 przewiduje, że gminy mają obowiązek kontrolowania zbiorników bezodpływowych w terminie do końca roku.

Jeżeli nie przedstawisz odpowiedniej dokumentacji licz się z tym, że pojawią się służby gminne, które będą chciały skontolować nieruchomość w zakresie odprowadzania odpadów i jeżeli wystąpią nieprawidłowości, nałożą kary.

Zrób to zanim w teren wyruszą ekipy kontrolujące, bo wtedy na pobłażliwość i polubowne załatwienie nieprawidłowości liczyć nie ma co.

Jako #adwokat namawiam do uregulowania odprowadzenia odpadów i złożenia stosownych deklaracji, bo niezależnie od chwilowej „nieobecności” w domu służby i tak dopadną winnych zaniechań by pokazać w raportach, że są skuteczne.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz