Mimo, że wiosna rozpoczęła się dopiero kilka dni temu, w połowie lasów jest zagrożenie pożarowe.

Nie ma znaczenia, że nie ma lata i suszy. Brak opadów sprawił, że w lasach jest bardzo sucho i około połowy nadleśnictw jest zagrożone pożarami. W tej sytuacji warto przypomnieć, że istnieje szereg przepisów dotyczących ochrony pożarowej lasów.

Jako #adwokat zwrócę szczególną uwagę na zakaz rozpalania ognia w odległości 100 m od ściany lasu lub w miejscach wyznaczonych przez służbę leśną. Oczywiście, w chwilach zagrożenia, nawet dla miejsc, które mają taką zgodę, może być wydany zakaz.

Naruszenie tej reguły i spowodowanie pożaru lasu, a w ostatnich dniach było kilka pożarów poważnych, wręcz zagrażających bezpieczeństwu miejscowości, może skutkować przedstawieniem poważnych zarzutów karnych.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz