Na wniosek o żłobkowe z wyrównaniem od stycznia został jeden dzień.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina spóźnialskim, że rodzice, którzy pragną skorzystać ze świadczenia zwanego żłobkowym, które będzie naliczone z wyrównaniem od początku roku, muszą złożyć wnioski do końca maja. Po upływie tego terminu wnioski będą realizowane, ale już bez wyrównania. bieżąco.

Świadczenie żłobkowe może wynieść nie więcej niż 400 zł miesięcznie przekazane bezpośrednio na rachunek bankowy żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna.

Jeżeli opłata jest niższa niż 400 zł, świadczenie nie może przekroczyć wymaganej kwoty.

Wniosek o świadczenie żłobkowe składa się do ZUS wyłącznie drogą elektorniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Usługę rejestracji uruchomiły też niektóre banki. Obywatele Ukrainy zarejestrowani w ZUS mogą składać wnioski na podobnych zasadach .

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz