Niebezpieczne grille – kontrola UOKiK

UOKiK przeprowadził kontrolę grilli, które są nieodzownym elementem wakacji i całego okresu letniego. W przypadku grilli gazowych, na 16 badanych modeli sprzętu zasilanego gazem stwierdzono nieprawidłowości aż w 7 modelach, czyli nieomal co drugi grill gazowy budził zastrzeżenia.

Urząd stwierdził, że wśród badanych modeli stwierdzono brak dowodów, które by potwierdzały, w zgodzie z przepisami, że urządzenie spełnia wymagania określone prawem.

Na dobrą sprawę konsumenci nie powinni kupować takich grilli, bo nieprawidłowe oznakowanie CE lub jego brak, nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności lub jej brak, bądź brak certyfikatu potwierdzającego przeprowadzenie badań zgodnych z przepisami unijnymi, nie pozwala podjąć właściwej decyzji konsumenckiej, która zapewni bezpieczeństwo użytkownikom.

Co ważne braki stwierdzono również w dokumentacji technicznej, bądź dokumentacji nie znaleziono w opakowaniach. Pamiętajcie, że dostarczenie jednoznacznej instrukcji w języku polskim jest obowiązkiem sprzedawcy.

Urząd uznał, że w związku z brakiem instrukcji konsumenci nie są w stanie prawidłowo używać grilla lub kuchenki gazowej, co wiąże się z niebezpieczeństwem.
Stwierdzono też, że powyżej wskazane braki mogą utrudnić realizację praw konsumentów.

Chcesz poznać raport, wejdź na stronę UOKiK i zapoznaj się ze szczegółami – https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=19746

Jako #adwokat namawiam do zakupu wyłącznie prawidłowo oznakowanych sprzętów z prawidłowo przygotowaną instrukcją. Dla bezpieczeństwa swojego i swoich bliźnich.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz