Nowe zasady kontroli pojazdów wchodzą w życie. Czy wiesz jak się zachować?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie zmieniające ważne dla kierowców rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Najważniejsze zmiany można opisać następująco:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. W przypadku gdy kontrolujący daje polecenie lub sygnał do zatrzymania pojazdu silnikowego lub motoroweru, kierujący tym pojazdem:
1) zatrzymuje pojazd;
2) trzyma ręce na kierownicy;
3) na polecenie kontrolującego:
a) wyłącza silnik pojazdu,
b) włącza światła awaryjne,
c) umożliwia dokonanie identyfikacji pojazdu, w szczególności przez udostępnienie kontrolującemu komory silnika oraz innych miejsc w pojeździe.

Lepiej zachować się w zgodzie z tym zapisem, bo jak wiemy z wiadomości, państwo potrzebuje pieniędzy, więc o mandat będzie łatwo.

Jako #adwokat rekomenduję posłuszne wykonywanie tych zaleceń. Choć nie jesteśmy w USA, wielu policjantom mogą puścić nerwy i każdy ruch może potraktować jako zagrożenie i reagować w sposób, którego byśmy nie chcieli doświadczyć. Skarżenie się po fakcie niewiele da.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz