Ògniarze apelëją ò kòminné przezérczi.

Ògniarze apelëją ò kòminné przezérczi. To òbrzészk gwëscëcelów nierëchòmòcë.

Zëmòwi cząd sprôwiô, że wikszô je lëczba jinterwencjów ògniarzów sparłączonëch z zatrëcym czadã. Jakno #rëchcenwalt przëbôcziwóm, co gwëscëcele chëczów ôs bùdinków, w jaczich hëc pòchôdô ze zdrzódła òkrómsystemòwégò, mają òbrzészk dokònaniô przezérkù spalinowëch jinstalacjów.

Nie je to nadmiarowi rigór narzucywóny dorazu przez ògniarzów, le jednoznaczno òkreslonô prawã wskôza. Bôczë, co niesprawnô kòminnô jinstalacjô to nié blós koszt ùtratë zdrowiô i żëcô w nôbarżi drasticznëch przëtrôfkach, le téż rizykò òdgadaniégò naprawë szkòdë bez ùbezpieczëcela, chtëren pò pòżarze mòże prosëc ò slédny kòminny przezérk.

Nie dwigôjże te rizyka. Żlë kòminny przezérk zlecysz jesz terô, w gòdnikù, to mòże nawetkã dostóniesz òd kòminnika w darënkù kalãdôrz.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz