Ostrzeżenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Pojawiły się firmy, które oferują najem w miejsce sprzedaży sprzętu elektronicznego.
  • UOKiK informuje o tym, że nadchodzą kolejne skargi konsumentów wskazujące na to, że są sklepy, które w mało czytelny sposób informują o charakterze umowy zawieranej z konsumentem – nie wiadomo, czy chodzi o sprzedaż, czy najem sprzętu elektronicznego.

Z komunikatu urzędu wynika, że może chodzić o sklepy bestcena.pl oraz dragonist.pl, które zdaniem urzędników mogą stosować niedozwolone postanowienia umowne, a także wprowadzać klientów w błąd w zakresie charakteru umowy, która dotyczy wynajęcia sprzętu elektronicznego, a nie sprzedaży.

Firmy oferują najem telefonów. Klient stanie się właścicielem dopiero z chwilą wykupu sprzętu. Problemem może być również relacja z wynajmującą sprzęt firmą w razie uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży sprzętu.

Urząd radzi, by dokładnie czytać podsuwane przez sprzedawców umowy i zwracać uwagę na zapisy dotyczące wynajmu, czynszu, co może świadczyć o złych intencjach sprzedawcy.

Powyższe jest potwierdzeniem tego, o czym wielokrotnie pisałam. Nie podpisuj umów bez ich czytania. Możesz żałować.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz