Pielgrzymujesz do Kodnia, zgłoś ten zamiar Komendantowi Straży Granicznej w Kodniu.

Od 2 września w 3 kilometrowym pasie przygranicznym z Białorusią, a dokładnie w znaczącej części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Ogranicza to wolności obywatelskie na obszarze 183 miejscowości, a między innymi i Kodeń, w którym odbywa się znacząca uroczystość religijna.

Mimo obowiązujących obostrzeń przewidywane jest to, że tradycyjny Odpust Narodzenia NMP w Sanktuarium w Kodniu odbędzie się zgodnie z planem 08.09.2021, choć w zgodzie z przepisami tymczasowymi konieczne będzie zgłaszanie faktu podążania do Kodnia Komendantowi Straży Granicznej w Kodniu. Zgłoszenie ma umożliwić bezpieczne i bezkonfliktowe dotarcie do celu pielgrzymki.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz