Policyjne działania w sprawach dziur w jezdni

Lęborscy policjanci otrzymali w ciągu doby 16 zgłoszeń związanych z dziurami w jezdniach i uszkodzeniami pojazdów.

Szczęśliwie doszło wyłącznie do uszkodzeń pojazdów, a nikt nie ucierpiał. Policjanci sporządzili notatki ze zdarzeń, które mogą być potrzebne przy likwidacji szkód, a także poinformowali zarządców dróg o konieczności naprawy celem wyeliminowania zagrożeń. 

Ze względu na występujące sezonowo zagrożenie policjanci apelują o szczególną ostrożność. Przypominają też, że gwałtowny manewr mający na celu ominięcie przeszkody może być niebezpieczny.

Policjanci informują, że jeżeli konsekwencją wjazdu w dziurę będzie poważne uszkodzenie pojazdu, warto zgłosić ten fakt policji i w miarę możliwości niezwłocznie zrobić zdjęcia obrazujące stan chwilę po wypadku, bo dla przykładu padający śnieg może zmniejszyć ich czytelność.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz