Polskę zamieszkuje aż 27 gatunków gadów i płazów. Wszystkie podlegają ochronie. Właśnie wychodzą na drogi.

Może się zdziwicie, ale Polskę zamieszkuje aż 18 gatunków płazów i 9 gatunków gadów. Wszystkie są pod ochroną prawną wynikającą z treści Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. 2004 nr 220 poz. 2237)

Wczesna wiosna sprawia, że wiele z gatunków rozpoczęła migrację do obszarów rozrodu. Warto, więc zwrócić uwagę na to, że choć dobrem wyższym będzie bezpieczeństwo kierującego, pasażerów, czy innych użytkowników drogi, to jednak, w miarę możliwości należy unikać rozjeżdżania gadów i płazów.

Traktujmy znaki wskazujące na ich migrację poważnie. Zwolnijmy, a może zmniejszymy ilość niepotrzebnie zabitych zwierząt.

Dodaj komentarz