Prawo budowlane

O tym, że nie ma w narodzie powszechnej świadomości przepisów prawnych obowiązujących w budownictwie mówi niewielu, ale w praktyce wielu to potwierdza.

Typowa budowa realizowana tak zwanym sposobem gospodarczym to relacja z panem Kaziem murarzem spisana w formie jedno kartkowej umowy, która na pewno nie chroni praw inwestora w stopniu wystarczającym. Obecność kierownika budowy jest najczęściej czysto formalna i sprowadza się raczej do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, a nie do rzeczywistego kierowania robotami i nadzorem nad nimi.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie ma tygodnia bez telefonów w sprawie konfliktu z wykonawcą, który dopuścił się fuszerki? A no dlatego, że rozpoczynając budowę nie dbamy o to, by zapewnić jej prawidłową oprawę prawną. Dobrze sporządzona umowa, w której zawarte zostaną między innymi zakresy odpowiedzialności i standardy wykonania robót oznacza przede wszystkim skrócenie drogi sądowej w razie problemów z wykonawcą. Niestety, w mojej praktyce nie spotkałam się z prośbą o przygotowanie umowy. Zawsze muszę sprzątać bałagan wynikający z jej braku lub wad.

Nie ma znaczenia to, czy budujesz indywidualnie, czy kupujesz mieszkanie od dewelopera, czy też jesteś tylko sąsiadem planowanej budowy, musisz mieć świadomość, że w każdym z tych procesów zastosowanie może mieć szereg przepisów prawa. Nie jest więc wystarczające napisanie w wyszukiwarce #prawobudowlane. Wujek Google nie da odpowiedzi uniwersalnej, bo nie ma uniwersalnej inwestycji.

Jako #adwokat skupiam się przede wszystkim na pomocy przysłowiowemu Kowalskiemu. Świadczę, więc pomoc prawną w szeroko rozumianym pojęciu prawa budowlanego. Dotyczy ona nie tylko ochrony interesu prawnego Kowalskiego na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, ale również jest to pomoc w ocenie stanu prawnego nieruchomości przed podjęciem decyzji o zakupie, a także pomoc w przygotowaniu wszystkich umów, czy też załatwienie procedur administracyjnych. Oczywiście zajmuję się też relacjami z wykonawcami, a szczególnie rozwiązywaniem sporów w razie nieprawidłowości wykonawczych, a w tym prowadzeniem spraw przed sądami, organami ścigania i nadzorem budowlanym.

Na pomoc prawną mogą liczyć również budowlańcy. Mogę im udzielić wsparcia w zakresie umów związanych z wykonywaniem zawodu lub działalnością gospodarczą. W sytuacji krytycznych mogę uczestniczyć w procedurach kontrolnych nadzoru budowlanego lub inspekcji pracy. W razie popełnienia błędów podejmę się mediacji z klientem celem ustalenia najdogodniejszego dla wykonawcy sposobu usunięcia tych błędów.

Namawiam do współpracy, albowiem koszt konsultacji prawnej przed rozpoczęciem inwestycji jest z reguły wielokrotnie niższy niż koszt tej, która wiąże się z problemami w realizacji inwestycji.

Powrót do strony głównej

Skontaktuj się z adwokatem