Przy okazji kontroli prędkości będą sprawdzać realizację zalecenia noszenia masek.

Zgodnie z zapowiedziami medialnymi może tak by ć, że policjanci prowadzący kontrole drogowe każdorazowo poproszą o wylegitymowanie się pasażerów kontrolowanego pojazdu i w razie, gdy będą to osoby obce dla kierowcy, nałożą mandat za niestosowanie się do ograniczeń epidemicznych. W szczególnych przypadkach mogą skierować też sprawę do organów sanitarnych, które mogą nałożyć znacznie wyższe kary.

Kontrole prędkości połączone z kontrolą stosowania masek.
#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz