Rejestracja zmian właścicieli pojazdów również elektronicznie.

Od początku roku obowiązuje prawo pozwalające karać za zaniechanie zgłoszenia zmian właściciela pojazdu. Większość z nas nie cierpi stać w kolejkach w wydziałach komunikacji. Sprawę można jednak obecnie załatwić elektronicznie za pośrednictwem portalu gov.pl.

Chcą załatwić sprawę on-line trzeba posiadać podpis zaufany i przygotować:

  • dane pojazdu, którego zbycie lub nabycie zamierzamy zgłosić (a to: markę, typ, model, numer VIN, a także dotychczasowy numer rejestracyjny). Wszystkie dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym, a dodatkowo powinny zostać zapisane w umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
  • dane nabywcy i zbywcy pojazdu,
  • skan lub czytelne zdjęcia dokumentu potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu, np. faktura, umowa kupna-sprzedaży lub umowa darowizny pojazdu.

Nie lekceważ obowiązku. Kara może sięgnąć 1000 zł.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdansk

Dodaj komentarz