Rusza program kontroli szamb. Czy masz dokumenty poświadczające wywóz?

W zeszłym roku weszły w życie zmiany w ustawie Prawo wodne i niektórych innych związanych z problematyką ochrony wód. Zgodnie z tymi zmianami posiadacze przydomowych oczyszczalni i zbiorników bezodpływowych, które nie są połączone z gminną siecią kanalizacyjną są zobowiązani do posiadania czynnej umowy z przedsiębiorcą zajmującym się usługami asenizacyjnymi. Ze względu na możliwość kontroli w trybie dwuletnim właściciele powinni przechowywać rachunki potwierdzające wykonane wywozy.

Gminy wykorzystują dobrą pogodę i zaczynają kontrole w terenie, ale może być również tak, że właściciel zostanie poproszony o dostarczenie dokumentów do urzędu.

Jako #adwokat zwracam uwagę na nieprzyjemny element tej sytuacji. Brak możliwości wykazania się poświadczeniami legalnego wywozu oznaczać będzie kary finansowe.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz