Sople to niebezpieczeństwo

Odwilż wiąże się z powstawaniem sopli. Sople wiszące nad chodnikiem są poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa przechodniów. Każdy zrządca nieruchomości lub jej właściciel powinien zadbać o ich usunięcie, by zminimalizować ryzyko wypadku.

Jako #adwokat proszę o usuwanie sopli nie ze względu na mandaty grożące ze strony inspektorów powiatowych jednostek nadzoru budowlanego, ale ze względu na poważne traktowanie obowiązków właścicieli budynków w zakresie ich utrzymania, które są gwarancją uniknięcia poważnych konsekwencji ewentualnego wypadku.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz