Dowody osobiste po staremu. Problemy ze skanerami odcisków.

Wygląda na to, że zmiany w zakresie danych jakie zawierać będą dowody osobiste zostaną opóźnione na wiele tygodni. Senat przegłosował przepisy pozwalające na przesunięcie terminu ich wprowadzenia, albowiem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dopatrzyła się zagrożeń w pracy zamówionych urządzeń do pobierania linii papilarnych. Konieczne jest rozpisanie kolejnego przetargu i przesunięcie dostosowywania dowodów do standardów europejskich.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Zakaz postoju w lesie – tak słabo go respektujemy

Niedzielę wykorzystałam na wyjazd w miejsce położone wśród lasów. Choć był to wyjazd związany z pracą to odpoczęłam nieco, ale też zobaczyłam, że mimo licznych apeli, prób edukacji, nadal mamy tendencję do wjeżdżania głęboko do lasu by być bliżej grzbów, bliżej miejsca, w którym zamierzamy wypoczywać.

Jako #adwokat przypominam o tym, że na terenach leśnych poruszać się można wyłącznie drogami przeznaczonymi do ruchu i oznaczonymi wyraźnymi tablicami, a postój jest dopuszczalny wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

Warto też wiedzieć, że nie musimy widzieć się ze służbą leśną. W jej dyspozycji jest obecnie wiele fotopułapek, które mogą mieć zastosowanie do dokumentowania naruszenia prawa. Otrzymanie pocztówki ze zdjęciem naszego pojazdu i kwotą do zapłacenia nie będzie miłą pamiątką z wakacji.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Zatłoczone miejsca turystyczne, jarmarki, wejścia na plażę, itp. miejscem szczególnego zagrożenia ze strony kieszonkowców.

Należy pamiętać, że w okresie wakacji kieszonkowcy nie mają wolnego. Wręcz przeciwnie. Wykorzystują każdą okazję do intensywnej pracy. Wykorzystują szczególnie wszelkie miejsca, w których gromadzą się większe grupy turystów.

Pamiętaj o tym i unikaj tłoku, a pieniądze i dokumenty noś w wewnętrznej kieszeni, a gdy jesteś lekko ubrany w torbie przewieszonej na brzuchu by mieć ją pod kontrolą bez przerwy.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Fałszywy panel logowania do mBanku. CSIRT KNF ostrzega.

Nie daj sobie odebrać intymności połączenia z bankiem. Niech nikt nie pozna haseł dostępowych. Musisz jednak uważać przy logowaniu i każdorazowo sprawdzać, czy adres pojawiający się w pasku adresowym wyszukiwarki jest prawidłowy.

Eksperci bezpieczeństwa sieciowego KNF ostrzegają przed podrobioną, fałszywą witryną mBanku. Jest łudząco podobna.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Kontrole policyjne w kilku województwach. DK 11 skupia uwagę dużych sił drogówki.

Do późnych godzin potrwa zmasowana akcja prewencyjna drogówki, która na drogę krajową biegnącą ze Śląska do Kołobrzegu wsyłała wszystkie siły lokalnych drogówek.

Trzeba się pogodzić z ograniczeniami i jechać tak, jak nakazują przepisy lub znaki. Wiem, że to dla wielu uciążliwe, ale wiem też, że bezpieczne.

Jako #adwokat przypominam, że znaczące przekroczenie prędkości dopuszczalnej o 50 km/h może oznaczać, że na wakacje do Kołobrzegu już nie dojedziemy.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Ugruntowanie cnót niewieścich – tymi słowami zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że słowa te utrwalają stereotypy płci i naruszają prawo do równego traktowania płci.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły liczne skargi na wypowiedź dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, doradcy ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Po analizie skarg i wypowiedzi rzecznik stanowczo sprzeciwił się każdej formie dyskryminacji ze względu na płeć, bądź wszelkim przejawom nawuszania reguły prawnej równego traktowania płci. Zdaniem RPO niedopuszczalne są komentarze bazujące na stereotypowym określaniu roli, którą ma pełnić kobieta i mężczyzna w życiu.

Art. 33 Konstytucji głosi:

„Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”.

Niezależnie od naszych reguł konstytucyjnych, powstrzymywanie się od dyskryminacji kobiet i mężczyzn ze względu na płeć jest fundamentalną podstawą powszechnego systemu praw człowieka przyjętego w Unii Europejskiej i Rady Europy.

Interweniując sami popełniają wykroczenie. Straż Miejska w akcji.

Mąż zwrócił dziś uwagę strażnikom miejskim, że prowadząc interwencję sami łamią prawo. Został wezwany do nauki prawa o ruchu drogowym.

Myślę, że przed wyjazdem na kolejną służbę strażnicy z patrolu, który spotkaliśmy sami powinni przejść szkolenie z prawa o ruchu drogowym.

Prawo o ruchu drogowym

Oddział 4
Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym
Art. 53. 1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd
samochodowy:
10c) straży gminnych (miejskich);

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania
szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów,
zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:
1) uczestniczy:
a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu
pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;
3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

Niestety, jak to najczęściej bywa, strażnicy włączyli koguty wjechali na chodnik blokując go tak samo jak pojazd nieprawidłowo zatrzymany za znakiem B36. Niestety zapomnieli, że wyłączając silnik, wyłączają światła, a te zgodnie z powyżej zasytowaną treścią ustawy prawo o ruchu drogowym powinny być zapalone.

Nie dość, że znak, nie dość, że zostało mniej niż 1,5 m przejścia chodnikiem, to jeszcze zły przykład.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Polskie wytyczne używania twarzy do identyfikacji dostępne.

Są firmy, które ze względu na wartościową produkcję stosują zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Między innymi system rozpoznawania twarzy. Do chwili obecnej sposób realizacji takiej identyfikacji budził pewne wątpliwości, ale właśnie dziś Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o wydaniu polskiej wersji wytycznych w tym zakresie.
Jeżeli planujesz lub masz kontrolę dostępu opartą na takich systemach, koniecznie zapoznaj się z dokumentem dostępnym na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/138/2114 .

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Czy już zgłosiłeś czym ogrzewasz dom?

Nie zapomnijcie o obowiązku zadeklarowania metody, którą ogrzewacie swoje domy i budynki niemieszkalne. Obowiązek ten wprowadzony prawem dotyczy każdego właściciela budynku. Za opieszałość mogą być nakładane kary.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem – rady Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów opublikowało w sieci kilka podcastów poświęconych problemowi wakacyjnych naruszeń prawa związanych z wwozem do kraju niedozwolonych przedmiotów lub wwozem przedmiotów w ilościach, które nie są dopuszczalne bez uiszczenia opłat celnych.

Jako #adwokat namawiam do zapoznania się z materiałem jeszcze przed wyjazdem na wakacje. Poznawanie tych zasad w chwili, gdy w trakcie kontroli granicznej proszeni jesteśmy o otwarcie walizki jest mało skuteczne.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk