Elektroniczny dziennik budowy i książka obiektu budowlanego już działają

Od 27.01.2023 działają dwie zapowiadane aplikacje bardzo potrzebne zarówno inwestorom, jak i osobom, które są zobowiązane do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Choć słyszałam, że to niebezpieczne, by rozpocząć korzystanie zanim inni sprawdzą system, to jednak sama obecnie zajmuję się sprawą, w której zmian w administracji, zaginęły dokumenty przy okazji przekazywania ich między zmieniającymi się urzędami. Gdyby przed laty była wersja elektroniczna, dziś można byłoby ją odtworzyć.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

500 + na nowy okres rozliczeniowy

Jako #adwokat przypominam, że jeżeli macie prawo do świadczenia 500+, już 0d 1 lutego można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia 500 + na kolejny okres rozliczeniowy.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomina, że osoby, które złożą wniosek do końca kwietnia , mogą liczyć na ciągłość wypłaty świadczenia.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

W ten weekend wymiana turnusów. Pamiętaj o bezpieczeństwie na drodze.

Jako #adwokat przypominam, że policjanci prowadzą akcję prewencyjną polegającą na intensywnych kontrolach kierowców i pojazdów w okresie ferii.

Działania kontrolne mają na celu wyeliminowanie pojazdów niesprawnych technicznie i kierowców, którzy nie panują na prędkością lub prowadzą pojazd w agresywny sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu, swoich pasażerów i innych użytkowników drogi.

Na drogach jest więcej patroli niż zwykle. Dotyczy to szczególnie głównych dróg na południe, w góry, a także województw, które właśnie kończą i rozpoczynają ferie.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Uważajcie na wiadomości o zwrocie podatku. CERT ostrzega.

Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa internetowego polskiego sektora finansowego opublikowali dziś wiadomość o tym, że rozpoczęła się kolejna kampania phishingowa.

Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową i rozsyłają maile, w których informują o zwrocie podatku. Fachowcy uważają, że link podawany przez oszustów może służyć do przejęcia kontroli nad kontem i namawiają do zgłaszania podejrzanych wiadomości na stronie https://incydent.cert.pl

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Wielokrotnie pisałam o fałszywych ofertach kwater. Dziś taki komunikat podał CSIRT.

Specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa zwrócili dziś uwagę na to, że w związku z feriami pojawiają się liczne oferty noclegów w atrakcyjnych cenach.

Mimo, że media szeroko informują o drożyźnie w górach, wielu daje się nabrać na takie informacje.

obraz z komunikatu CSIRT

Problemem jest to, że oszuści namawiają potencjalne ofiary do szybkiej rezerwacji twierdząc, że to chwilowa promocja, a dla ułatwienia podają jak na tacy instrumenty płatności, dzięki którym uzyskują pełen dostęp do kont ofiar.

Jako #adwokat namawiam do zapoznania się z komunikatem CSIRT w sprawie kwater. Obraz z komunikatu CSIRT

Pełen komunikat CSIRT znajdziesz tu: https://twitter.com/CSIRT_KNF/status/1618254318729310208

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Je nôdzeja, że latos nie mdzemë jesc pòtrôwniców z Mazowsza sprzedawónëch jakno kaszëbsczé. Szandarzë i IJHARS pòdpiselë dogôdënk.

Mieszkóm w Gduńskù, tej chãtno zwëskiwóm z bòkadnotów regionu. Òsoblëwie lubiã kaszëbsczé malënë. Niestetë, baro czãsto hańdlarze mają starã naju òszëkac i sprzedawają brzadë z ùprawów, chtërné nie są certifikòwóné, zwëskùjącë z chronionëch pòzwów jakno geògraficzégò òznaczeniô.

Na szczescé móm drëchów westrzód producentów, tej nié le kùpiwóm swiéżé pòtrôwnice prost z pòla, le téż jem gwësnô, że je to produkt nôwëższi jakòscë. Le co mają gadac ti, co taczi szansë ni mają?

Òd 24 stëcznika 2023 rokù mają równak szansã, że jich prawò do rzetelnégò wëstawianiô do sprzedarzë rólno-spòżiwczich produktów mdze bróné na pòwôżno, kò w akcjã eliminowaniô òszëkańców włączëlë sã szandarzë.

#BéjataNowakòwskô

#AdwòkatGduńsk

Jest nadzieja, że w tym roku nie będziemy jeść truskawek z Mazowsza sprzedawanych jako kaszubskie. Policja i IJHARS podpisały porozumienie.

Mieszkam w Gdańsku, więc z przyjemnością korzystam z walorów regionu. Jednym z nich, szczególnie ulubionym przeze mnie są truskawki kaszubskie.

Niestety, nader często sprzedawcy próbują wprowadzić klientów w błąd i sprzedają owoce z upraw, które nie są certyfikowane posługując się nazwą chronioną jako oznaczenie geograficzne.

Na szczęście mam znajomych wśród producentów, więc nie tylko kupuję świeże owoce prosto z pola, ale dodatkowo jestem pewna, że to produkt najlepszej jakości. Ale co mają powiedzieć ci, którzy szansy takiej nie mają?

Od dziś mają jednak szansę na to, że ich prawo do uczciwego, rzetelnego wystawiania do sprzedaży produktów rolno-spożywczych będzie traktowane poważnie, bo w akcji eliminowania z rynku oszustw włączą się policjanci.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Badérowania GÙS – nie ùrzasnij sã, le sprôwdzë.

Główny Urząd Statystyczny dôwô do wiédzë, że òd 13 do 31 stëcznika 2023 rokù mdą prowadzoné statisticzné badérowania tikającé gbùrzëznë: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz Ak-R).

Ùrzãdnicë wëlosëją fizyczné personë, jaczé mdą proszoné ò danié wiadłów. To mdze mòżebné bez wëfùlowanié ankietë abò kôrbã z ankieterã.

Cząd wëfùlowiwaniô ankietów ju sã skùńcził, tej żlë nie dostelë jesce wiadła ò taczi mòzlëwòscë, òpasëjeta na gôdkã z „ankieterã”. Werifikacjô bez mòbilkã nie je takô letkô, a jakno #rëchcenwalt merkóm, że niejedny wëzwëskają tã leżnosc do wëcynieniô pòdôwków.

Czej môsz wątplëwòscë zazwòni do nôblëższi placówczi GÙS abò na pòlicjã.

#BéjataNowakòwskô

#AdwòkatGduńsk

Rację ma Rzecznik Praw Obywatelskich prosząc o korektę zasad naliczania kar za przekroczenie prędkości

Sporo to trwało, ale w końcu do tego doszło. Media podały, że Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do szefa MSWiA z wnioskiem o korektę przepisów lub zasad naliczania kar za przekroczenie prędkości.

Funkcjonujące obecnie przepisy pozwalają ukarać kierowcę nawet, gdy chodzi o 1 km/h przekroczenia prędkości. Pół biedy, gdy mówimy o prędkości 51 km/h, ale całkiem źle jest wtedy, gdy mowa o 51 km/h przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

Błąd pomiarowy, który zgodnie z sugestiami RPO ma wynosić około 3 km/h może zaważyć nie tylko na karze pieniężnej, ale i na życiu kierowcy w perspektywie 3 miesięcy, na które zatrzymane zostanie prawo jazdy.

Miejmy nadzieję, że ministerstwo szybko dokona korekty nieżyciowych zasad.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Jadąc na narty do Canazzei nie zapomnij o regułach prawnych obowiązujących na włoskich stokach.

Jako #adwokat przypominam, że od zeszłego roku, na włoskich stokach narciarskich obowiązują nowe przepisy prawa. Najważniejszym z nich jest przepis nakazujący posiadanie ubezpieczenia OC, które ma zabezpieczyć osoby poszkodowane przez nas w trakcie niezbyt bezpiecznego korzystania ze stoków.

Pełen zakres przepisów dla narciarzy sprawdzisz wchodząc na stronę ambasady w Rzymie – https://www.gov.pl/web/wlochy/informacje-dla-podrozujacych-do-wloch

Nie lekceważ ostrzeżeń. Włosi też mają policyjne patrole na stokach.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk