Wybrane oszustwa stosowane przez cyberprzestępców w czerwcu 2024

Jako #adwokat zwracam uwagę na fakt, że CSIRT KNF opublikował właśnie raport o cyberoszustwach, które wykryli specjaliści z CSIRT KNF.

Stara zasada mówi, że najlepiej uczyć się od najlepszych, więc namawiam wszystkich do zapoznania się z mechanizmami działania oszustów. Uważam, że daje to szansę na zmniejszenie ryzyka. Widząc maila o treści, którą znasz z zestawienia CSIRT, z pewnością nie klikniesz w link od oszusta.

Sprawdź szczegóły na stronie – https://cebrf.knf.gov.pl/komunikaty/artykuly-csirt-knf/362-ostrzezenia/904-przeglad-wybranych-oszustw-internetowych-czerwiec-2024

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Policyjna akcja „Prędkość”

Niedawno wróciłam z rozprawy w Łodzi. W wiadomościach usłyszałam, że cały dzień trwała policyjna akcja prędkość.

Jako #adwokat jestem za stosowaniem się do ograniczeń prędkości, bo choć w niektórych miejscach są sztuczne (vide większość przelotówki przez Trójmiasto), ale w wielu miejscach są w pełni uzasadnione, co wynika z dogłębnych analiz.

Zdziwił mnie ten komunikat, bo przez cały dzień widziałam zaledwie dwa radiowozy obsługujące wypadki.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Na 9 lutego zaplanowano protest rolniczy i blokady dróg. Policjanci apelują o rozsądek w rejonie protestów.

Jako #adwokat powtarzam informację policjantów o protestach rolniczych. Jednocześnie z informacją, policjanci apelują do kierowców o zachowanie bezpiecznej prędkości w rejonie planowanych protestów. Nigdy nie możemy być pewni, czy za zakrętem nie napotkamy wolno jadących maszyn rolniczych.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Kolejna osoba zraniona bryłą lodu spadającą z ciężarówki

Policjanci z Mazowsza pracowali na miejscu zdarzenia, w którym bryła lodu spadająca z ciężarówki wbiła się w przednią szybę innego auta i raniła kierowcę.

Kierowca trafił do szpitala, a kierowca ciężarówki został zatrzymany kilka godzin później.

Jako #adwokat przypominam, że przypadku, gdy nieodśnieżenie pojazdu przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a jednocześnie pokrzywdzony odniesie poważne obrażenia.

Wydarzenie zakwalifikowano jako wypadek, więc jego sprawca odpowiadać będzie za przestępstwo z artykułu 177 kodeksu karnego. Grozi mu za to nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Cyberoszustwa inwestycyjne – UKNF przygotował kampanię informacyjną

Mając świadomość ciągłego występowania problemu oszustw sieciowych związanych z publikacją treści wyglądających na interesujące oferty inwestycyjne, a w istocie będących wyłącznie próbami kradzieży danych osobowych lub danych dostępowych do bankowości internetowej, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował kampanie informacyjną.

Wejdź na stronę https://www.knf.gov.pl/?articleId=87856&p_id=18 i zapoznaj się z zagrożeniami, unikaj ich i zwracaj uwagę innych osób na problem.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Wymiana turnusów, a więc i większe zagrożenia na drogach

Jako #adwokat przypominam, że prawo nakazuje dostosować sposób prowadzenia pojazdu do warunków na jezdni. W ten weekend najważniejszym zagrożeniem nie jest lód lub śnieg, ale natężenie ruchu wyraźnie zwiększone w związku z wymianą turnusów.

Jako #adwokat namawiam do stosowania się do zasad ruchu, bo na weekendy ze zmianą turnusów policjanci wystawiają więcej patroli niż zwykle.

Szkoda sobie marnować szansę na odpoczynek koniecznością opłacenia mandatu za zbyt dużą prędkość lub niebezpieczną jazdę.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Oszustwa na „rozliczenie podatku”

Specjaliści zajmujący się bezpieczeństwem sieciowym zwracają uwagę na to, że w latach poprzednich mieliśmy falę korespondencji elektronicznej sugerującej potwierdzenie rozliczenia podatku przez wejście na rzekomą stronę administracji skarbowej.

Oczywiście były to podstępy sieciowych oszustów i wiele osób padło ich ofiarą.

Jako #adwokat radzę byście nie otwierali takich maili, a tym bardziej nie klikali załączników, a ewentualnej kontroli stanu rozliczenia dokonywali wyłącznie osobiście w swoim urzędzie skarbowym bądź przez wejście na swoje konto w e-urządskarbowy.

Nie dajcie się nabrać, bo możecie stracić tożsamość lub oszczędności, gdy logowanie odbędzie się przez bankowość elektroniczną.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Railpol – europejskie działania policyjne w rejonie przejazdów kolejowych

Akcja znana w Polsce pod kryptonimem „Aktywna Tarcza” realizowana była w ramach międzynarodowej akcji państw członkowskich Unii Europejskiej – RAILPOL.

Policjanci państw unijnych działali wspólnie z funkcjonariuszami organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na szlakach kolejowych. W ramach tych działań w okresie między 23 a 24 stycznia obserwowano zachowania kierowców na przejazdach kolejowych.

Jednym z najważniejszych wniosków jest ten, który dotyczy łamania zasady, która zakazuje wjeżdżanie na przejazd kolejowy, gdy zapory nie są w pełni otwarte, co należy rozumieć jako podniesienie do pionu – 90 stopni.

Jako #adwokat zwracam uwagę, że kierowcy przejeżdżającym pod częściowo otwartymi rogatkami narażają się na poważne kary.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Wniosek o świadczenie 800+ dopiero od 1 lutego

ZUS przypomina, że wniosek o świadczenie 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy można skutecznie złożyć dopiero po rozpoczęciu okresu, a więc 0d 1 lutego 2024 r.

Wnioski, które zostaną złożone przed tym terminem nie zostaną rozpatrzone, a świadczenie nie będzie przyznane. Nikt też nie poinformuje o konieczności złożenia wniosku.

Jako #adwokat proponuję stosować się do terminów wskazanych przez ZUS.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Stosuj się do znaków narciarskich

Ferie trwają w najlepsze. Na stokach pełno narciarzy. Czasami dochodzi do sytuacji niebezpiecznych, które wiążą się z nieodpowiedzialnym korzystaniem z zasad panujących na stokach, które są określone w Dekalogu FIS (są uniwersalne dla całego świata) lub w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach
narciarskich.

Art. 4. Osoby przebywające w górach obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1;

3) zapoznania się oraz dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, aktualnych warunków atmosferycznych, prognozy pogody,komunikatu lawinowego dla danego obszaru i zastosowania się do zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłoszonego stopnia zagrożenia lawinowego oraz
z panujących i przewidywanych warunków atmosferycznych;

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
5) bezzwłocznego informowania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach

Pamiętajcie, że ustawa zawiera też przepisy karne, które mogą być egzekwowane przez patrolujące stoki narciarskie patrole policyjne.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk