Grudzień to czas oszustw związanych z rzekomymi paczkami. Wiadomości SMS prowadzą do fałszywych i niebezpiecznych stron płatności.

Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa sieciowego alarmują, że mamy wysyp sms-ów informujących o świątecznych paczkach i przesyłkach, które trzeba odebrać wskazując termin lub dokonując płatności.

Kliknięcie podanych odnośników prowadzi do poważnych kłopotów, bo albo zainstalowany zostanie program szpiegowski, który przejmie dane logowania, albo wręcz pokaże stronę imitującą portal płatności sieciowych, który wygląda wyjątkowo wiarygornie, ale w rzeczywistości służy wyłącznie do przejęcia konta.

Nie daj się oszukać. Nie czekasz na paczkę, nie sprawdzaj treści wiadomości. Czekasz na paczkę, czekaj na kuriera, nie na sms-a.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Najlepiej bawiliśmy się na Andrzejkach z soboty na niedzielę. Niedzielna statystyka nietrzeźwych kierowców najwyższa w okresie trwania akcji “Trzeźwość”.

Rozkręcaliśmy się powoli. Świętowaliśmy rozważnie. W piątek przesadziło najmniej kierowców. Ale w nocy z soboty na niedzielę, statystyki sięgnęły niemal 200 % dziennej liczby zatrzymanych kierowców w stanie nietrzeźwości.

Ciekawe, jaki wynik będzie jutro.

Gdzie były żony i kochanki kierowców, którzy wpadli? Dlaczego pozwoliły im jechać mimo, że ich faceci pili?

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Nowy patent oszustów internetowych. Uważaj na zapis adresu strony by nie wpaść w kłopoty. Nie korzystaj z podpowiedzi.

Korzystanie z podpowiedzi adresów stron internetowych jest proponowane przez większość wyszukiwarek. Jest to bardzo wygodna metoda korzystania z zasobów sieciowych.

Jest to metoda dobra, gdy chcemy skorzystać z cytatów z Mickiewicza. Gorzej, gdy chcemy korzystać z bankowości elektronicznej. Okazuje się bowiem, że oszuści internetowi wymyślili metodę polegającą na zamianie dobrze nam zanej litery “a” na wietnamską literę “ạ”.

Skorzystanie z podpowiedzi, bo raczej nie jest to możliwe, gdy wpisujemy sami adres, może skutkować poważnymi problemami.

Problem wystąpił w przypadku jednego z banków, w którego nazwie jest litera “a”. Podpowiedzi przesyłane szczególnie mailowo sugerowały, że należy wejść na stronę banku i wykonać konkretne czynności.

Jeżeli zrobimy to korzystając z podpowiedzianego odnośnika, to możemy stracić pieniądze, bo kliknięcie odnośnika uruchamia mechanizm służący do przejęcia danych logowania do konta.

#BeataNowakowska

#AdwokatNowakowska

Adwent, więc i moja kancelaria zmienia dekorację.

Staram się dostosowywać dekoracje w kancelarii do pór roku. Fakt, że pracuję jako #adwokat nie oznacza, że mam być śmiertelnie poważna. Jestem wręcz zdania, że przyjemny nastrój w pomieszczeniu, w którym omawia się niejednokrotnie poważne problemy, może stanowić poważne wsparcie dla osób, które potrzebują pomocy prawnej.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Mandat za skrobanie szyb? Nie, za wykroczenia towarzyszące skrobaniu.

Dziś w sąsiedztwie mojego miasta pojawił się śnieg. Choć sama trzymam auto w garażu, to wiele osób trzyma je na parkingach narażonych na mróz i wilgoć. W tej sytuacji co rano powtarzać się będzie skrobanie szyb. Skrobanie przy włączonym silniku. Skrobanie zwiększające smog.

Pamiętajmy, że policjanci mają prawo nałożyć mandat za opuszczenie pojazdu przy włączonym silniku, a także za samo pozostawienie włączonego silnika na czas dłuższy niż 1 minuta.

Stawka nie jest mała, bo gdy policjant uzna, że powoduje dolegliwość dla osób trzecich generując hałas i nadmierną emisję spalin. Sprawi to, że 100 złotowa grzywna za samo pozostawienie włączonego silnika wzrośnie o 300%. Warto też pamiętać, że za oddalenie się od pojazdu z włączonym silnikiem grozi grzywna 50 zł.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Black Week, Cyber Monday, Black Friday w òczach ÙÒKiK

Kòmentérëjącë krótczé ju wëprzedaże pòd wëżi wspòmnianyma hasłama, a òsoblëwie Black Friday, Ùrząd Òbarnë Kònkùrencji i Kònsumentów dôwô bôczënk, a jô, jakno #rëchcenwalt przesélajã to dali, pòcwierdzywającë zagrôżbã. W wiele przëtrôfkach krómë zybią prizama i rëchtëją je na danié wëprzedażowégò rabatu bez jich chùtcziészé zwiãksziwanié. Prawie tim spòsobã handlowcë, zdanim ÙÒKiK, mają starã wprowadzëwac w błąd kònsumentów. Zachtny rabat dóny òd wësoczi prizë zdôwô sã wiele barżi atrakcjowi, a kòl te jidze ò towarë, jaczé zalegają w krómach, chtërné mają zrobic lózy plac dlô jich nowëch wersjów. Żlë chcesz zamawiac w Czôrny Piątk, ju dzysô sprôwdzë prizë, cobë jes wiedzôł, czë priza nie òsta sztëczno wëwindowónô.

Mdzë mądri. Bôczë, że handlowcë nie chcą stracëc, tej stosëją pòkrãtné metodë bë złapac na hôczk jak nôwicy klientów. Môsz prawò do juwerny prizë. Nie dôjże sã òłgac. – Apart òd te, czë kùpiwómë towar w promòcjowi prize czë regùlarny, òbòwiązëją jednolité kònsumencczé prawa – pòwiedzôł Przédnik Ùrzãdu Tomôsz Chróstny. To ale wôżné. Skòpicą dôwô sã zastraszëc wëwieszkama – promòcjowé towarë nie słëchają gwarancji. Pòdgadëjã, cobë przed ùdbanim ò zwëskaniu z promòcjowégò bédënkù, sprôwdzëc, czë pò prôwdze je òn dlô nas wôrtniészi nigle òbczas zwëczajnégò czasu sprzedażë, abò téż w jinym krómie. Czãsto òkazëje sã, co nen jistny towar w jinëch krómach kòsztëje mni. W narzeszenim do wëżi wskazanégò dôwóm bôczënk, że per saldo kùpisze bez internet są bezpieczniészé, bò kùpùjącë môsz gwarancjã zwrotu towaru, czej gò nie zaakceptëjesz, czej w klasycznym krómie zwrot zanôlégô òd wòlë krómòwégò.

Sprôwdzë, co ò jiwrze pisze ÙÒKiK. https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18027

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Weekend trzézwòscë. Szandarzë profilakticzno zakładają, że andrzejkòwé rozegracëje mdą w nen weekend.

Nimò, że latosé Andrzejczi mdą w pòniedzôłkòwi wieczór, szandarzë z Pòmòrzégò słuszno rechùją, że nen weekend mdze weekendã andrzejkòwëch rozegracjów i w związkù z tim przërëchtowele reszné prewencjowé dzejania w pòstacji wielnëch kòntrolów trzézwòscë òb nen weekend. Dôj na to bôczënié. Żlë planëjesz bëc bëtnikã taczi rozegracji, zgòdze so kògòs, chto nie mdze pił, abò specjalno za tobą przëjedze, cobë të mógł bezpieczno wrócëc pòd dodóm. W nëch òstrzégach nie chòdzy ò pòdgadiwanié do przestrzeganiô prawa, le ò to, cobë przeżëc nen weekend bez narażaniô sã i jinëch na niebezpiek straceniégò zëcô ôs zdrowiô.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Spieszłem się na autobus

Policjanci rozpoczęli działania prewencyjne poświęcone wypadkom w rejonie przystanków autobusowych.

Niestety, wiele osób, nie bacząc na bezpieczeństwo, pokonuje ostatni odcinek drogi do autobusu narażając się na kolizję z pojazdem. Nagminne jest dobieganie z pominięciem przejść dla pieszych, wręcz między jadącymi pojazdami. Częste jest też wybieganie na jezdnię zza zaparkowanego pojazdu wprost pod koła nadjeżdżającego pojazdu.

Policjanci chcą wyeliminować te praktyki

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Austria z poważnymi obostrzeniami. Zanim zdecydujesz się na wyjazd sprawdź szczegółowo warunki poruszania się po tym kraju.

Wiele osób zaplanowało wczesne narty na austriackich stokach. Media informują, że austriacka administracja wprowadziła lockdown, który w znaczący sposób ogranicza możliwości poruszania się obywateli tego, kraju, a więc i ewentualnych turystów, podróżnych.

Zanim zdecydujesz się wyjechać sprawdź dokładnie aktualne warunki poruszania się po tym kraju. Wiele informacji znajdziesz na stronie MSZ lub ambasady austriackiej.

Skorzystaj z linku na stronie ambasady – https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/podroz-do-austrii/koronawirus-covid-19-a-podrozowanie/

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Black Week, Cyber Monday, Black Friday w òczach ÙÒKiK

Kòmentérëjącë krótczé ju wëprzedaże pòd wëżi wspòmnianyma hasłama, a òsoblëwie Black Friday, Ùrząd Òbarnë Kònkùrencji i Kònsumentów dôwô bôczënk, a jô, jakno #rëchcenwalt przesélajã to dali, pòcwierdzywającë zagrôżbã. W wiele przëtrôfkach krómë zybią prizama i rëchtëją je na danié wëprzedażowégò rabatu bez jich chùtcziészé zwiãksziwanié. Prawie tim spòsobã handlowcë, zdanim ÙÒKiK, mają starã wprowadzëwac w błąd kònsumentów. Zachtny rabat dóny òd wësoczi prizë zdôwô sã wiele barżi atrakcjowi, a kòl te jidze ò towarë, jaczé zalegają w krómach, chtërné mają zrobic lózy plac dlô jich nowëch wersjów. Żlë chcesz zamawiac w Czôrny Piątk, ju dzysô sprôwdzë prizë, cobë jes wiedzôł, czë priza nie òsta sztëczno wëwindowónô. Mdzë mądri. Bôczë, że handlowcë nie chcą stracëc, tej stosëją pòkrãtné metodë bë złapac na hôczk jak nôwicy klientów. Môsz prawò do juwerny prizë. Nie dôjże sã òłgac. – Apart òd te, czë kùpiwómë towar w promòcjowi prize czë regùlarny, òbòwiązëją jednolité kònsumencczé prawa – pòwiedzôł Przédnik Ùrzãdu Tomôsz Chróstny. To ale wôżné. Skòpicą dôwô sã zastraszëc wëwieszkama – promòcjowé towarë nie słëchają gwarancji. Pòdgadëjã, cobë przed ùdbanim ò zwëskaniu z promòcjowégò bédënkù, sprôwdzëc, czë pò prôwdze je òn dlô nas wôrtniészi nigle òbczas zwëczajnégò czasu sprzedażë, abò téż w jinym krómie. Czãsto òkazëje sã, co nen jistny towar w jinëch krómach kòsztëje mni. W narzeszenim do wëżi wskazanégò dôwóm bôczënk, że per saldo kùpisze bez internet są bezpieczniészé, bò kùpùjącë môsz gwarancjã zwrotu towaru, czej gò nie zaakceptëjesz, czej w klasycznym krómie zwrot zanôlégô òd wòlë krómòwégò. Sprôwdzë, co ò jiwrze pisze ÙÒKiK. https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18027

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk