Kulminacją tygodniowej akcji prewencyjnej będą działania EDWARD w dniu 21 września

Na 21 września przypada Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Policjanci ze wszystkich krajów europejskich w tym właśnie dniu przeprowadzą działania prewencyjne wystawiając więcej patroli niż zwykle.

EDWARD to kryptonim wzięty od angielskich słów European Day Without Road Death.

Niezależnie od informacji o zwolnieniach branych przez policjantów, szansa na mandat za niebezpieczne zachowanie na drodze będzie jutro znacznie wyższa.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Drëdżi dzél séwnika to zôczątk spôdaniô lëstów. Nie zabôczë ò òbrzészkù ùsuwaniô lëstów z deptownika kòl chëczë.

Nawetkã 500 mandatu słëchô za niezamiatanié lëstów z deptowników sprzëti priwatnégò miéctwa. Òbrzészk ùsuwaniô lëstów wëchôdô z ùsztélënków regùlaminów ùtrzimaniégò pòrządkù w òbéńdze niejednëch gminów wprowadzanëch zgódno z Ùstôwã ò ùtrzimanim czëstoscë i pòrządkù w gminach (Dz.Ù. z 2012 r., pòz. 391). Z òbrzészkù zwòlniony są ti gwôscëcele ôs zarządcë nieruchòmòscë, chtërnëch miéctwò je òddzéloné pasã zeleni ôs żlë na deptownikù są parking-place, abò téż pòżdôwk miésczi kòmùnikacji.

Żlë nie chcesz mieć jiwrów z gminowima strażnikama, miejże starã sprzątac lëstë.

#BéjataNowakòwskô

#AdwokatGdańsk

Połowa września to początek opadania liści. Nie zapominaj o obowiązku usuwania liści z chodnika przy domu.

Nawet 500 złotych mandatu grozi za niezamiatanie liści z chodników przyległych do prywatnej posesji. Obowiązek usuwania liści wynika z przepisów regulaminów utrzymania porządku na terenach poszczególnych gmin wprowadzanych w zgodzie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391). Z obowiązku zwolnieni są ci właściciele lub zarządcy nieruchomości, których nieruchomość oddzielona jest pasem zieleni lub jeżeli na chodniku urządzono miesca do parkowania lub przystanek komunikacji miejskiej.

Jeżeli nie chcesz mieć problemów ze strażnikami gminnymi, staraj się uprzątać liście.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dowożenie dzieci do szkoły jedną hulajnogą elektryczną wielką nieodpowiedzialnością rodzica.

Kiedy rano wyprowadzam psa widzę dzieci podążające na pierwszą lekcję. Widzę też rodziców odprowadzających dzieci. Każdego dnia widzę też matkę dowożącą do szkoły dziecko na hulajnodze elektrycznej.

Dziecko jest tak małe, że nie sięga kierownicy, więc w razie zaburzenia równowagi nie będzie miało się o co oprzeć. Oczywiście, dziecko nie jest wyposażone w ochronę głowy.

Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, bo oboje są dobrze ubrani, wyglądają na rodzinę na poziomie. Skąd, więc taka nieodpowwiedzialność matki, która ryzykuje spowodowanie ciężkich obrażeń u dziecka, które spadnie z rozpędzonej hulajnogi?

Nie będę powoływać się na przepisy, bo to zwykle niewiele daje. Jako prawnik pracuję 30 lat. W swojej karierze obsługiwałam dziesiątki wypadków, w tym wiele wynikających z nieodpowiedzialności.

Gdyby nie dzieci i drastyczność zdjęć z wypadków drogowych, pod szkołą powinien zawisnąć baner pokazujący skutki wypadków. Może to przemówiłoby do rodziców.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

ROADPOL – tydzień ostrych działań drogówki w skali całej Europy

Podobnie do poprzednich lat, w połowie września odbywa się europejska akcja prewencyjna, która angażuje wszystki siły drogówki i cały dostępny sprzęt pomiarowy do działań bezpośrednio eliminujących zagrożenia na drogach.

Oczywiście, jako #adwokat zawsze przekonuję do stosowania się do przepisów prawa, ale w razie takich akcji jak ta informuję o nich, bo szkoda tracić pieniądze na wspieranie budżetu przez płacenie mandatów. Mam nadzieję, że przy okazji nastąpi wyraźne ograniczenie zagrożeń.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Za zaniechanié mòże dostac sztrôfã nawetkã do 5000 zł. Czas na spisanié sã chùtkò ùcékô.

Jakno #rëchcenwalt móm wrażenié, że wiele dzejaniów władzë mô òbróné za cél retanié bùdżetu òbcążonégò kòsztama pòszëdła. Pòjôwiają sã pòstãpné ùdbë na nowé sztrôfë, grziwnë. Drëszné òbëwatelowi państwò w mëslã wëższich célów mô chãc dac pò taszë òbëwatelów, wspierającë welacjowé przëòbiecënczi.

Jedną òd sztrôfów, na jaczé mòże sã baro chùtkò zdostac je sztrôfa za niezgłoszenié są do pòwszechnégò spisënkù. Sztrôfa mòże wënôszac nawetkã 5000 zł.

Nalinóm na dawanié wspòmóżczi òsobama, chtërné z bôczënkù na wiek mògą nawetkã nijak nie wiedzec ò taczim òbrzészkù. Kòl jich groszowëch emeriturów dwigną òni òbrzészk zapłaceniô taczi sztrôfë, czej nielusy ùrzãdniczi aparat nałożi jã kąsk z aùtomatu?

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Za zaniechanie można dostać karę nawet 5000 zł. Czas na spisanie się mija szybko.

Jako #adwokat mam wrażenie, że wiele działań władzy ma na celu ratowanie budżetu obciążonego kosztami pandemii. Pojawiają się kolejne pomysły na nowe kary, grzywny. Przyjazne obywatelowi państwo w myśl wyższych celów chce drenować kieszenie obywateli wspierając obietnice wyborcze.

Jedną z kar, na którą można się narazić bardzo szybko jest kara za niezgłoszenie się do spisu powszechnego. Kara może wynieść nawet 5000 zł.

Namawiam do udzielania pomocy osobom, które ze względu na wiek mogą nawet nie wiedzieć o takim o obowiązku. Czy przy ich groszowej emeryturze dadzą radę sprostać obowiązkowi zapłaty kary, gdy bezduszny aparat urzędniczy nałoży ją niejako z automatu?

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Sama dostałam takiego sms-a. Ministerstwo Finansów ostrzega.

Ministerstwo Finansów ostrzega, że pojawiły się liczne próby podszywania się pod firmę kurierską DPD. Informacje, które nadchodzą są albo powiązane z informacją o zalegającej przesyłce lub o konieczności dopłaty z uwagi na konieczny do naliczenia, a w rzeczywistości fałszywy „podatek kurierski”.

Ministerstwo Finansów oświadczyło, że nie ma nawet pomysłu na taki podatek i apeluje by nie dać się oszukać.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Rada rodziców w placówce oświatowej – pomocna i potrebna, ale wpłaty na jej budżet nie są obowiązkowe

Problem powraca co roku we wrześniu. Liczba wydatków związanych ze szkolną wyprawką, ubezpieczenie, sprawiają, że każdy kolejny wydatek może być problemem dla rodziców.

W tym momencie pojawiają się pierwsze zebrania rodziców, w trakcie, któych ogłaszane są stawki wpłat na tak zwaną radę rodziców.

Jakkolwiek rada rodziców funkcjonująca w strukturze systemu oświatowego jest ciałem niezwykle istotnym i potrzebnym z punktu widzenia komunikacji między rodzicami a nauczycielami, to jednak jest to wyłącznie organ pomocniczy, doradczy, a nie sposób na wspieranie budżetu szkoły.

Nie można, nie ma takiego przepisu, oczekiwać od rodziców wpłat na radę. Jeżeli chcą takich wpłat dokonać, to w razie problemów finansowych nie muszą się kierować jakimikolwiek wytycznymi, albowiem składki są dobrowolne zarówno co do samego faktu wnoszenia, jak i co do ich wysokości.

Bardzo ważne i właśnie dziś odpowiadałam na takie pytanie, jest to, że nie można w żaden sposób piętnować osób, które nie dokonają takiej wpłaty. Próba grożenia, że dziecko nie będzie uczestniczyć w imprezach szkolnych lub nie otrzyma świadectwa powinny być już tylko reliktem socjalistycznej szkoły.

Jako #adwokat przypominam, że obowiązek finansowania szkół spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Żadne braki kredy, odczynników chemicznych lub piłek nie są uzasadnieniem do oczekwiania od rodziców wpłat na pokrycie takich potrzeb. Jedyne, co rodzice mogą zrobić, to stanąć przed przedstawicielami samorządu i domagać się odpowiedniego zaopatrzenia szkoły.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańśk

Wczoraj ING, dziś oszuści wzięli się za mBank. W sieci pojawiły się linki do fałszywej strony banku.

mbank-pl[.]com i plmbank[.]com to adresy, które dziś pojawiły się w sieci. Oszuści, którzy dokładnie skopiowali stronę banku chcą pozyskać dane logowania i próbować szczęścia w okradaniu rachunków tych, którzy klikną podejrzane linki.

Na stronę bankowości elektronicznej zawsze loguj się bezpośrednio wpisując w polu adresu wyłącznie adres podany przez bank. Nie korzystaj z podpowiedzi a tym bardziej linków przysyłanych przez nieznane osoby.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk