Poczta Polska ostrzega przed próbami wyłudzeń

Poczta Polska ostrzega, że w ostatnich dniach doszło do prób wyłudzania pieniędzy od klientów operatora pocztowego polegające na rozsyłąniu wiadomości SMS informujących o konieczności dopłaty do przesyłki. W wielu przypadkach może dojść do wprowadzenia w błąd odbiorcy wiadomości, który przecież może właśnie oczekiwać przesyłki.

Zmyleni odbiorcy klikają link przekierowujący do strony, na której można dokonać zapłaty brakującej kwoty za dostawę przesyłki. Strona jest oczywiście fałszywa, więc dochodzi wyłącznie do zdradzenia danych logowania do bankowości elektronicznej. Pierwsza strata jest niewielka, ale później przestępcy mogą wyczyścić konto ofiary.

Pamiętajcie, że jedyną stroną reprezentującą prawdziwą pocztę jest www.poczta-polska.pl

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Art. 10. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Od dwóch lat mąż stawia opór budowie w sąsiedztwie naszej działki garażu, do którego teoretycznie, ze względu na wymiary bramy mógłby wjechać nawet TIR.
Mimo licznych zastrzeżeń i wniosków dowodowych urząd miejski nie reaguje i nie odpowiada na nie zgodnie z prawem przez odrzucenie lub przyjęcie wniosku. Budzi to irytację. Mąż miał nadzieję, że sprawę wniosków podejmie przed wydaniem decyzji.

Jakże się zdziwił, gdy okazało się, że urząd zaniechał działania w trybie art. Art. 10. § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego, który nakazuje zapewnić stronom postępowania czynny udział w każdym etapie postępowania, a dodatkowo nakazuje przed wydaniem merytorycznej decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się w zakresie materiału zebranego przez organ i przede wszystkim złożenia żądań. Mężowie tego odmówiono przesyłając decyzję bez zawiadomienia o wszczęciu postępowania w ramach trybu art. 10 Kpa.

Skarżcie się na takie decyzje. Skarżcie się, bo bez tego działanie urzędników nie zmieni się o milimetr.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk