Ważne informacje dla wędkarzy

W związku z wątpliwościami, Zarząg Główny PZW wydał komunikat, w którym jasno formułuje zasadę mówiącą, że wniesienie opłaty krajowej „Nasze łowiska” na rzecz PGW Wody Polskie nie zwalnia zainteresowanego wędkowaniem na wodach pozostających w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, od uzyskania odpowiedniego zezwolenia wydawanego przez właściwy dla łowiska Okręg PZW, pod warunkiem wniesienia obowiązujących aktualnie składek członkowskich lub specjalnych opłat dla wędkarzy niezrzeszonych i cudzoziemców.

Jednolita „opłata krajowa – Nasze Łowiska” w wysokości 250 złotych za zezwolenia wędkarskie, uprawnia wyłącznie do połów w 45 obwodach rybackich udostępnianych wędkarzom przez PGW WP na terenach RZGW w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Poznaniu i w Szczecinie i nie jest tożsama z opłatą za zezwolenie na wędkowanie na wodach użytkowanych przez PZW.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz