Więcej czasu na wymianę azbestu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 685). mówi o tym, że termin na złożenie wniosku o płatność końcową i realizację inwestycji wymiany azbestowych pokryć dachowych upływa po 18 miesiącach od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i jednocześnie, obecnie za ostateczny termin wymiany dachów z azbestu przyjęto 30 września 2025 r.

Jeżeli wśród swoich bliskich i znajomych macie osoby posiadające takie dachy na swych nieruchomościach, to poinformujcie je o tej korzystnej zmianie.

Jako #adwokat przypominam, że upływie terminu danego na usunięcie azbestu możliwe będzie karanie za posiadanie elementów azbestowych na budynku.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz