Wniosek o świadczenie 800+ dopiero od 1 lutego

ZUS przypomina, że wniosek o świadczenie 800 plus na kolejny okres rozliczeniowy można skutecznie złożyć dopiero po rozpoczęciu okresu, a więc 0d 1 lutego 2024 r.

Wnioski, które zostaną złożone przed tym terminem nie zostaną rozpatrzone, a świadczenie nie będzie przyznane. Nikt też nie poinformuje o konieczności złożenia wniosku.

Jako #adwokat proponuję stosować się do terminów wskazanych przez ZUS.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz