Wyniki weryfikacji oznakowania w rejonie szkół

Policjanci podali, że zakończyli akcję sprawdzania oznakowania drogowego w rejonie szkół. Sprawdzono 12146 miejsc, a w wyniku kontroli, w 1651 przypadkach, a więc więcej niż w 10 %, skierowano wnioski o usunięcie przez zarządców dróg stwierdzonych nieprawidłowości.

Jeżeli macie wrażenie, że w rejonie szkoły, do której posyłacie dzieci, są jakieś nieprawidłowości, nie obawiajcie się zawiadomić właściwy komisariat, bądź wskazać takie miejsce na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Umundurowany policjant ruchu drogowego na skrzyżowaniu
policjant pomaga przejść przez przejście dla pieszych

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz