Za wypalanie traw stracisz dopłaty! Minister Rolnictwa ostrzega.

Musi być źle, jeżeli chodzi o statystykę pożarów traw, jeżeli Ministerstwo Rolnictwa publikuje tak wyraźne ostrzeżenie. Na stronie ministerstwa znalazł się komunikat wskazujący na to, że poza sankcjami karnymi rolnik zagrożony jest utratą dopłat unijnych.

Nałożenie kar leży w gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która kontroluje między innymi przestrzeganie zakazu wypalania gruntów o przeznaczeniu rolnym. Każdy rolnik korzystający z płatności bezpośrednich lub obszarowych jest zobowiązany do powstrzymania się od wypalania traw i ściernisk. W razie udowodnienia winy, w zależności od skali pożaru ARiMR może pozbawić rolnika części, a w szczególnych przypadkach pełnej kwoty płatności bezpośrednich wyliczonych na dany rok.

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka.

Zakaz wypalania traw zdefiniowany jest w ustawie o ochronie przyrody, a także w ustawie o lasach. Zgodnie z tym, co mówi Kodeks wykroczeń, za wypalanie traw grozi kara aresztu, nagany lub grzywny w wysokości do 5000 zł. Jako #adwokat zwracam uwagę na to, że w przypadku dojścia do zagrożenia zdrowia lub życia wielu ludzi, bądź do zagrożenia zniszczenia mienia o dużej wartości, ten, kto podłożył zapałkę może spędziź za kratami do roku do 10 lat, albowiem taką karę przewiduje Kodeks karny.

Zgodnie ze statystykami strażaków, na terenie kraju doszło w 2018 roku do ponad 48000 pożarów traw. Pożary przyniosły niestety 8 ofiar śmiertelnych.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz