Za zaniechanié mòże dostac sztrôfã nawetkã do 5000 zł. Czas na spisanié sã chùtkò ùcékô.

Jakno #rëchcenwalt móm wrażenié, że wiele dzejaniów władzë mô òbróné za cél retanié bùdżetu òbcążonégò kòsztama pòszëdła. Pòjôwiają sã pòstãpné ùdbë na nowé sztrôfë, grziwnë. Drëszné òbëwatelowi państwò w mëslã wëższich célów mô chãc dac pò taszë òbëwatelów, wspierającë welacjowé przëòbiecënczi.

Jedną òd sztrôfów, na jaczé mòże sã baro chùtkò zdostac je sztrôfa za niezgłoszenié są do pòwszechnégò spisënkù. Sztrôfa mòże wënôszac nawetkã 5000 zł.

Nalinóm na dawanié wspòmóżczi òsobama, chtërné z bôczënkù na wiek mògą nawetkã nijak nie wiedzec ò taczim òbrzészkù. Kòl jich groszowëch emeriturów dwigną òni òbrzészk zapłaceniô taczi sztrôfë, czej nielusy ùrzãdniczi aparat nałożi jã kąsk z aùtomatu?

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz