Zachowek

Śmierć najbliższej osoby to przede wszystkim powód do smutku. Z chwilą, gdy się pogodzimy z tym, że osoby najbliższej nie ma już z nami, zdajemy sobie sprawę, że pozostał po niej majątek do podziału. W większości rodzin nie ma z tym większego problemu, bo zainteresowani sami ustalają sposób postępowania, ale czasem dochodzi do sporu, bo zmarły pominął w testamencie najbliższe osoby, a swój majątek przeznaczył dla dalszych krewnych lub jak to często się dzieje, osobie trzeciej, która dla przykładu opiekowała się zmarłym przed śmiercią lub nawet dla schroniska dla psów. Mimo, że sprawa wydaje się beznadziejna, nawet w takich sytuacjach najbliżsi zachowują prawo do uzyskania należnej im części, albowiem przysługuje im w stosunku do osoby obcej lub dalszego, niezwiązanego z rodziną spadkobiercy roszczenie o wypłatę zachowku.

Polskie prawo przewiduje, że o zachowek mogą wystąpić zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, albowiem to oni w przypadku braku testamentu powołani zostaliby do spadku z mocy ustawy. Zachowek taki ustala się w wysokości połowy wartości udziału spadkowego, który w sytuacji dziedziczenia zgodnie z przepisami prawa należałby się osobie uprawnionej. W nieco lepszej sytuacji są osoby uprawnione, które zostały uznane za trwale niezdolne do pracy lub osoby małoletnie (zstępny), albowiem wartość zachowku, która im się należy wynosi do dwóch trzecich wartości udziału w spadku.

Warto pamiętać, że roszczenia osoby uprawnionej nie są wieczne, bo przedawniają się z upływem trzech lat od dnia ogłoszenia testamentu. Jako #adwokat rekomenduję podejmowanie stosownych działań bez zbędnej zwłoki.

Moja kancelaria adwokacka zajmuje się w większości sprawami rodzinnymi. Podobnie do innych spraw z tego zakresu, sprawa o #zachowek budzi wiele, często negatywnych, emocji. Misją każdego adwokata jest jednak udzielanie pomocy prawnej osobom jej potrzebującym, a także dążenie do korzystnego dla klienta rozwiązania problemu prawnego. Pomoc adwokata w sprawach, w których ze względu na konflikt interesów może dochodzić do celowego przedłużania procedur, jest w tym sensie nieoceniona.

Powrót do strony głównej

Skontaktuj się z adwokatem