Zatrudniając uchodźców daj im do podpisania umowę w języku, który znają. Niekoniecznie w ich własnym.

Od kilku dni w naszym porządku prawnym obowiązuje regulacja pozwalająca na uproszczony tryb zatrudniania uchodźców z Ukrainy. Polega ona na tym, że pracodawca może poinformować powiatowy urząd pracy po zatrudnieniu pracownika pod warunkiem, że zrobi to ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia obowiązków przez uchodźcę.

Trzeba przy tym dodać, że powiatowe urzędy pracy będą dopuszczać możliwość zawarcia umowy w języku innym niż ukraiński, bo liczba tłumaczy jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Wystarczy, więc, że polską umowę przetłumaczymy na język, który cudzoziemiec rozumie, chyba, że cudzoziemiec rozumie wyłącznie swój ojczysty język.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz