Służebności

Zwiększająca się zamożność społeczeństwa sprawia, że wokół miast powstają co raz to nowsze osiedla, dzielnice. Dzielone są działki, doprowadzany jest prąd, woda, gaz, kanalizacja i inne media. Z każdą z tych instalacji wiąże się konieczność jej lokacji w terenie. W większości przypadków projektanci lokują je w pasie drogi publicznej, ale bywa i tak, że ze względów ekonomicznych doprowadzenie dla przykładu wody do nowego sąsiada jest możliwe od naszego przyłącza. Może też być tak, że ze względu na budowę kolejnego osiedla, nad naszym ogrodem przejdzie linia energetyczna. Każda z tych ingerencji niechciana i nielubiana, bo ogranicza nasze prawa. Każda z nich wiąże się z koniecznością ustanowienia służebności.

Instytucja służebności przesyłu to prawna regulacja stosunków prawnych między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym (bo to właśnie służebności przesyłu występują najczęściej). Ustawienie każdego słupa na działce, a nawet przejście samych przewodów nad działką winny być uzgodnione z właścicielem, a warunki związane z wykonaniem inwestycji, a następnie jej serwisowania powinny być potwierdzone umową.

Trzeba uczciwie powiedzieć, że wynegocjowanie dobrych warunków dla służebności nie jest proste. Przedsiębiorca wykorzystuje swoją pozycję i pojęcie „inwestycja celu publicznego” i narzuca właścicielowi spore niekiedy ograniczenia. W takiej sytuacji znajomość procedur, przepisów, a także doświadczenie okazać się może decydujące dla sukcesu negocjacji. Jako #adwokat doświadczenia w sprawie służebności nabierałam w czasie wielkiej inwestycji związanej z przygotowaniem do Euro 2012, gdy swą opieką objęłam sporą grupę rolników. Temat ten kontynuuję z powodzeniem do dziś.

Powrót do strony głównej

Skontaktuj się z adwokatem