Jesteście już na miejscu. Za chwilę grill. Czy pamiętacie o przepisach prawa regulujących palenie ognia?

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zakazuje w niektóych obiektach oraz na terenach, którre do nich przylegają wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się, a w szczególnie:

  • rozpalania ognia lub wysypywanie gorącego popiołu i żużlu w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
  • składowania w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu,
  • wykonywania czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a szczegónie rozniecanie ognia w miejscach, które nie są wyznaczone do tego celu w lasach i na terenach w strefach śródleśnych, a także na obszarze łąk, torfowisk i oczywiście w odległości do 100 metrów od granicy lasów.

Nie zapomnij o tych przepisach, nie zdziw się karze za naruszenie prawa.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Dodaj komentarz