Blog

#Spotkaniazparagrafem

Sama wielokrotnie prowadziłam rozmowy z dziećmi i młodzieżą, ale powiem szczerze, że zrobienie z takich spotkań pewnego przemyślanego programu ma głęboki sens.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

#ŚlepymOkiemTemidy o ewentualnym karaniu polityków.

Czy zdajesz sobie sprawę, że negatywna odpowiedź na pytanie zawarte na rysunku oznacza, że politycy mogą być bez odpowiedzialności?

Pewne grupy zawodowe z odpowiedzialnością za każde działanie niechciane przez polityków, a politycy?

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Nie każdy może być Nancy. #ŚlepymOkiemTemidy o pewnym zachowaniu.

Nancy Pelosi jest politykiem, a Maciej Nawacki sędzią. Nancy Pelosi może robić z tekstem przemówienia prezydenta co chce, bo jest politykiem. Ale pan Nawacki, sędzia, funkcyjny, powinien traktować pisma wpływające do jego urzędu z powagą. Nie powinien ich drzeć ostentacyjnie na oczach mediów. To zaburza wiarę w sąd, w prawo.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Włochy to idealny kraj do jazdy na nartach. Narty to również ryzyka. Polscy policjanci pilnują bezpieczeństwa na stokach.

Narciarzom życzę wyłącznie bezpiecznych zjazdów. Nie mniej, gdy będąc na włoskich stokach skorzystają ze zbyt dużej ilości Bombardino, nie życzę im spotkania z polskim patrolem policyjnym.
Spotkanie z włoską policją może być mniej dotkliwe z racji różnicy językowej. Miej to na uwadze i panuj nad swoją trzeźwością, bo konsekwencje spowodowania wypadku narciarskiego moga być poważne.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Niechronieni uczestnicy ruchu. Akcja ogłoszona, a ja nie widziałam ani jednego patrolu w rejonie najważniejszych przejść w mieście.

Gdzie się pochowały patrole, które miały brać udział w akcji “Niechronieni uczestnicy ruchu”? Kilkukrotnie musiałam przejechać najważniejszymi arteriami Gdańska. Widziałam rowerzystów na chodnikach, pieszych przebiegających na czerwonym, ale ani jednego policjanta. No, może poza tymi, którzy pracowali przy wypadku i tymi, którzy realizowali zadania w sadzie.

Co się stało? Jest to szczególnie dziwne, dlatego, że w radiu kilkukrotnie słyszałam o sukcesach akcji.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Ostrzeżenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Pojawiły się firmy, które oferują najem w miejsce sprzedaży sprzętu elektronicznego.
  • UOKiK informuje o tym, że nadchodzą kolejne skargi konsumentów wskazujące na to, że są sklepy, które w mało czytelny sposób informują o charakterze umowy zawieranej z konsumentem – nie wiadomo, czy chodzi o sprzedaż, czy najem sprzętu elektronicznego.

Z komunikatu urzędu wynika, że może chodzić o sklepy bestcena.pl oraz dragonist.pl, które zdaniem urzędników mogą stosować niedozwolone postanowienia umowne, a także wprowadzać klientów w błąd w zakresie charakteru umowy, która dotyczy wynajęcia sprzętu elektronicznego, a nie sprzedaży.

Firmy oferują najem telefonów. Klient stanie się właścicielem dopiero z chwilą wykupu sprzętu. Problemem może być również relacja z wynajmującą sprzęt firmą w razie uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży sprzętu.

Urząd radzi, by dokładnie czytać podsuwane przez sprzedawców umowy i zwracać uwagę na zapisy dotyczące wynajmu, czynszu, co może świadczyć o złych intencjach sprzedawcy.

Powyższe jest potwierdzeniem tego, o czym wielokrotnie pisałam. Nie podpisuj umów bez ich czytania. Możesz żałować.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Kiedy o 10 sądzisz się w Tczewie, o 14 w Wejherowie, a o 17 udzielasz porady, minuty w podróży biegną szybciej.

#Adwokat musi czasami być w wielu miejscach jednego dnia. W takiej sytuacji, gdy chce zachować się zgodnie z zasadami etyki i przestrzegać prawa, a więc między innymi prawa o ruchu drogowym, to minuty zmieniają rozmiar. Minuty biegną dużo szybciej i skracają zdecydowanie czas niezbędny na pokonanie drogi między jednym a drugim miejscem wykonywania pracy.

Kolejny raz się udało.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

On już nie oszuka. Policjanci zatrzymali w Krakowie oszusta oferującego nieistniejące kwatery.

Choć policjanci chwalą się sukcesem, nie należy rezygnować z czujności przy wynajmie kwater na zimowe wakacje. Jeden oszust idzie za kratki, w jego miejsca pojawiają się następni.

Zanim zdecydujesz się na przesłanie pieniędzy, sprawdź, co o kwaterze piszą inni, dowiedz się, czy jest na liście kwater, porównaj ceny. Po wysłaniu pieniędzy może być za późno.

Nie daj się złapać na niebywałą okazję. To najczęściej oznacza oszustwo.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Regulamin utrzymania czystości i porządku. Przepisy i rzeczywistość.

Mimo, że nowe przepisy o gospodarowaniu odpadami obowiązują już kilka lat, do dziś nie został zrealizowany jeden z elementów regulaminu utrzymania czystości.

§ 9b.25) 1. Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję z częstotliwością nie mniejszą niż: 1) pojemniki na odpady zmieszane – 2 razy w roku; 2) pojemniki na odpady resztkowe – 2 razy w roku; 3) pojemniki na odpady bio – 3 razy w roku; 4) pojemniki na szkło – 1 raz w roku; 5) pojemniki na papier – 1 raz w roku; 6) pojemniki na metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w roku. 2. Pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich okresowe przeglądy, konserwację oraz ich wymianę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

Ciekawa jestem ilu z Was zauważyło fakt czyszczenia pojemników, a ilu zastępuje swoją gminę w realizacji tego obowiązku nałożonego prawem lokalnym.

#BeataNowakowska

#AdwokatGdańsk

Strefa skrzyżowań równorzędnych sytuacja pierwsza.

Jazda po ciemnych ulicach strefy skrzyżowań równorzędnych przynosi różne niespodzianki. Na przykład można spotkać auto nadjeżdżające z prawej, które ustępuje pierwszeństwa. Czy my znamy prawo o ruchu drogowym?